Portréty známych ľudí tak ako ich vidím ja. Zachytené momenty, výraz v tvári.